Udalbatza
 • Alkate/saren eta udalaren zinegotzien datu biografikoak

  Eguneratuta

 • Alkate/saren eta udalaren zinegotzien helbide elektronikoak

  Eguneratuta

 • Alkatearen eta zinegotzien instituzio agenda

  Eguneratuta

 • Gobernu organo desberdinak eta horien funtzioak

  Eguneratuta

 • Organigrama eguneratua argitaratzen da. Honek Organo desberdinen arduradunak, baita bere funtzioak eta independentzia harremanak identifikatzea ere ahalbideratzen du

  Eguneratuta

 • Udalaren eta honen partaidetzako Erakundeen Goi-karguek jasotzen dituzten ordainsariak

  Eguneratuta

 • Udalaren Lanpostuen Zerrenda LPZ osorik

  Eguneratuta

 • Udalaren Lan-Eskaintza Publikoa eta horren garapena eta exekuzioa

  Eguneratuta

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen oinarrizko datuak

  Ez dago

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen Lanpostuen Zerrenda LPZ edo langileen zerrenda osorik argitaratzen da, horietan dauden konfiantza karguak adieraziz

  Ez dago

 • Beste erakundeetako ordezkariak

  Eguneratuta

 • Udalaren konfiantzazko Karguen (postuen) banakako zerrenda, eta bere banako edo taldeko eta ordain –sarien zenbatekoa

  Ez dago

 • Udalari atxikitako ibilgailu ofizialen kopurua

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuretan aurreikusitako eguneko gai-zerrendak

  Eguneratuta

 • Webgunean leku bat gordetzen da, udal talde politikoek bere iritziak eta proposamenak zabal ditzaten

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuren akta osoak

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuren bideoak zuzenean jarraitu daiteke webgunean edo bertan metatzen dira

  Eguneratuta

 • Tokiko Gobernu Batzordearen osoko bilkuretako gai-zerrendak

  Eguneratuta

 • Gobernu Batzordetako hitzarmen osoak eta akta osoak Osoko Bilkurak eskuordetuak aritzen direnean

  Eguneratuta

 • Udalaren “Etika edo gobernu oneko kodea”

  Eguneratuta